KUMTESË

Palët që dëshirojnë të dorëzojnë Kërkesa elektronike në MMJPH, brenda periudhës 14-ditore derisa vlejnë masat eQeverisë për mbrojte ngakorona virusi, këtëmund ta bëjnë përmesemail adresëszyrtare: infoeko@moepp.gov.mk. Të njejtatdo të procesohensi kërkesa tëdorëzuaranë mënyrë tërregulltnë arkiv. Ju bëjmë me dije se Kërkesat duhet të dërgohen në një dokument të vetëm në formatin pdf.  

MMJPH ndërmori masa parandaluese për mbrojtje

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në përputhje me situatën e sapokrijuar me korona virusin në vendin tone, zbaton një masë parandaluese për të shmangur prezencën fizike në ambientet e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Kjo është në përputhje me masat e jashtëzakonshme të ndërmarra nga Qeveria e RMV-së për një periudhë… Lexoni me shume »