INFORMATËPËR LËSHIMIN E MATERIEVE NDOTËSVE NË LUMIN VARDAR

Pas marrjes së një njoftimi për lëshimin e materieve ndotësve në lumin Vardar nga kanali kullues në vendbanimin Gazi Baba – Shkup, nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor, më 09.04.2020, janë kryer disa inspektime të jashtëzakonshme. Për këtë qëllim, ne e informojmë publikun se në kolektorin kryesor në kompleksin industrial Zhelezara rrjedhin: ujra fekale nga… Lexoni me shume »

NJOFTIM PËR NDRYSHIMIN E DATËS SË THIRRJES PUBLIKE – FTESË PËR PJESËMARRJE NË PARAKUALIFIKIM

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor njofton për ndryshimin e datës së dorëzimit të dokumenteve për pjesëmarrje në parakualifikimin për dhënien dhe zbatimin e marrëveshjes së koncesionit për përdorimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet e Cërna Rekës, deri në orën 16:00 sipas kohës lokale CET në Shkup më 05.06.2020, në… Lexoni me shume »

MMJPH: Analizë e jashtëzakonshme e burimeve të ndotjes së ajrit

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon që në kontinuitet dheme vëmendje i mbikëqyr emetimet e ndotësve në ajrin ambiental. Gjatë kësaj periudhe, kur në fuqi janë një sërë masash të Qeverisë për përballje me virusin COVID-19 me të cilat është kufizuar lëvizja e qytetarëve dhe puna e një pjese të madhe të institucioneve… Lexoni me shume »