Yearly Archives: 2015

Do të ndërtohet stacion për pastrimin e ujërave të zeza në Kërçovë

(11.12.2015) Мinistri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi, kryetari i komunës së Kërçovës Fatmir Dehari dhe drejtori i NP “Komunalec”në Kërçovë Zendel Jonuzi, sot nënshkruan marrëveshje për zbatimin e Projektit IPA “Ndërtimi i stacionit për pastrimin e ujërave të zeza në komunën e Kërçovës“, me të cilin do të sigurohet mbrojtje direkte e… Lexoni me shume »

Nënshkruhet marrëveshja për rikonstruksionin dhe zgjerimin e rrjetit të kanalizimit në Kumanovë

(10.12.2015) Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi, kryetari i komunës së Kumanovës Zoran Damjanovski dhe drejtori i NP“Ujësjellësi”– Kumanovë, Goran Stojkovski, sot nënshkruan marrëveshjen për zbatimin e projektit IPA “Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në komunën e Kumanovës”. Në kuadër të realizimit të projektit infrastrukturor, i cili do të fillojë… Lexoni me shume »

Takimi fillestar i projektit që do të kontriuboj për zvogëlimin e emetimit të CO2 nga sektori i transportit

(10.12.2015) Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi, mbajti fjalim në hapjen e takimit fillestar të projektit “Stabilizimi i emetimit të gazrave serrë nga trafiku rrugor përmes zvogëlimit të dyfishtë të shpenzimit të karburantit: zbatimi rajonal i nismës globale për ekonominë e karburantit“. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, përmes hartimit të… Lexoni me shume »