Yearly Archives: 2015

Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2015 година

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 42/14) и Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.198/2014), Министерството за животна средина и просторно планирање објавува  Конкурс… Прочитај повеќе »

Преку ИПА програмата ќе се проширува канализационата мрежа во општина Куманово

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на општина Куманово, Зоран Дамјановски, денеска, во просториите на општината, остварија средба на која се договорија за подготвителните работи за изработка на техничка документација за проширување и рехабилитација на канализациониот систем во градот Куманово, проект кој е финасиран во рамките на ИПА програмата. Потенцирајќи… Прочитај повеќе »

Презентирани новите јапонски технологии за изградба на водоводна и канализациона мрежа

(17.02.2015г.) Изразувајќи задоволство од можноста техничките експерти на Јапонската агенција за надворешна трговија (JETRO) да ги презентираат новите јапонски технологии за изградба-реконструкција на водоводна и канализациона мрежа со намалување на рововски ископи, заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Стево Темелковски во воденото обраќање на Техничкиот семинар кој денеска се одржа во х. Карпош… Прочитај повеќе »