Yearly Archives: 2015

Животна средина: Се продлабочува билатералната соработка со Франција

Како резултат на продлабочувањето на билатералната соработка помеѓу Министерството за екологија, одржлив развој и енергетика на Република Франција и Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, денеска се организираше семинар за управување со води. Напоредно со семинарот се одржуваа и работни сесии на тема квалитет на воздух и клима и заштита на… Прочитај повеќе »

Промовиран извештајот за состојбите во животната средина во Европа SOER 2015: идниот просперитет зависи од посмелите чекори на политиката, знаењето, инвестициите и иновациите

(03.03.2015) „Европските политики за животна средина и клима остварија суштински придобивки за подобрување на животната средина и квалитетот на животот, водено од иновациите, создавањето на нови работни места и растот. Наспроти ваквите остварувања, Европа сé уште се соочува со серија опстојувачки и растечки еколошки предизвици. Нивното надминување ќе бара темелни промени во системите на производство… Прочитај повеќе »

Темелковски: Македонија има позитивни искуства во развивањето на прекуграничното управување со речните сливови

(10.03.2015) Во рамките на дводневната регионална CRESSIDA работилница: Локални предизвици на Дримскиот Басен, која во последниве два дена се одржува во Скадар, Албанија се реализираше панел дискусијата: „Менаџмент на речниот басен и управување со предизвиците на регионално, национално и локално ниво“. Замениците министри за животна средина на Албанија и на Македонија, Олијана Ифти и Стево… Прочитај повеќе »