Yearly Archives: 2015

Përforcimi i bashkëpunimit midis pushtetit lokal dhe qendror në përballjen me ndotjen e ajrit

Sot në hapësirat e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor u mbajt mbledhja e ministrit Nurhan Izairit me kryetarët e komunave të Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski dhe të Mnastirit, Vladimir Talevski si dhe me përfaqësuesit e komunave të Tetovës, Kavadarit dhe Kërçovës. Duke pasur parasysh kompleksin e problemit me paraqitjen e përqëndrimeve të… Lexoni me shume »

Fillon faza e zbatimit të Projektit për menaxhim ndërkufitar me basenin e lumit Drin

(16.12.2015г) Zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Stevo Temellkovski, sot në Tiranë mbajti fjalim në takimin, me të cilin fillon faza e zbatimit të projektit GEF: “Mundësimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe menaxhimi i integruar me resurset ujore në basenin e lumit Drin“. – Shpresoj se gjatë zbatimit të projektit për lumin Drin, në tërësi… Lexoni me shume »

Мinistri Izairi në sesionin e 76-të të Komitetit për strehim dhe menaxhim me truallin e UNECE-së

(15.12.2015) Мinistri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi, më 14 dhe 15 dhjetor po qëndron në Gjenevë të Zvicrës, ku është duke marrë pjesë në sesionin e 76-të të Komitetit për strehim dhe menaxhim me truallin e Komisionit ekonomik të Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE). Në konferencë, përfaqësues të lartë qeveritar dhe… Lexoni me shume »