Категорија: Соопштенија

ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ

Почитувани, Ве информираме дека утре, на 20.11.2014г. (четврток), во 14:00 часот, во  Универзитетот за Југоисточна Европа во Тетово, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати по повод одбележувањето на 13-годишнината од формирањето на Универзитетот и пуштањето во употреба на постројката за добивање на енергија од биомаса.

ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ

Ве информираме дека на 20 ноември 2014 г. заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Стево Темелковски ќе се обрати на Заедничкиот  состанок на членките на Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка и Виенската конвенција за заштита на озонската обвивка, кој од  17 – 21.11.2014 година ќе се одржува во Париз,… Прочитај повеќе »

СООПШТЕНИЕ  ДО МЕДИУМИ

Ве информираме дека заменик министерот за животна средина и просторно планирање, м-р Стево Темелковски ќе се обрати на настанот за претставување на клучните наоди на Иницијалниот извештај за категоризација на Преспанското, Охридското и Скадарското Езеро подготвен во согласност со Рамковната директива за води на ЕУ. Настанот ќе се одржи на 18 ноември 2014г. (вторник), во… Прочитај повеќе »