Категорија: Соопштенија

Соопштение за јавноста 24.12.2018 год.

Ве информираме дека утре, на 24 декември 2018г. (понеделник), заменик министерот за животна средина просторно планирање ЈаниМакрадули ќе се обрати на работилницата за дефинирање на предлог граници и зони за формирање на заштитено подрачје Осоговски Планини. Целта на работилницата е разгледување на предлогот за заштитено подрачје Осоговски Планини заедно со сите клучни засегнати страни и… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 10.12.2018 год.

Во согласност со Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови  на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во… Прочитај повеќе »

ИЗВЕСТУВАЊЕ за изработка на нов Законот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион

1. Назив на Министерството: Министерството за култура во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање започна со изработка на нов Законот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион. 2. Проблем: Охридскиот регион согласно критериумите содржани во Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство на Организацијата на Обединетите нации… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 06.12.2018 год.

Ве информираме дека утре, на 7 декември 2018г. (петок), заменик министерот за животна средина просторно планирање Јани Макрадули ќе присуствува и ќе зборува на работилницата „Климатските промени-реалност или илузија“, која ќе се одржи во Музејот на Илузии во Скопје со почеток во 10.00 часот,во соработка со Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП). Целта на… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 05.12.2018

Ве информираме дека утре, на 06.12.2018 г. (четврток) заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули и градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин ќе го посетат ОУ „Гоце Делчев“ во Долно Лисиче. Повод е промената на системот на затоплување во училиштето од нафта на био горово (пелети). Настанот ќе започне во 12:30 часот…. Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 05.12.2018 год.

Ве известуваме дека се врши дополнување во Правилникот за издавање дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови („Службен весник на РМ“ бр.102/09). Целта на дополнувањата е допрецизирање на документите кои се потребни за добивање на дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови на шумски… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 03.12.2018 год.

Ве информираме дека заменик министерот за животна средина просторно планирање ќе присуствува и ќе зборува на големата министерска конференција: „Иновативни решенија за намалување на загадувањето во Југоисточна и Јужна Европа“, која на 4ти и 5ти декември ќе се одржува во Белград. Конференцијата е во организација на Министерството за заштита на животната средина на Република Србија… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 29.11.2018

Ве информираме дека заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули ќе присуствува на Отворениот ден на Цементарница Усје АД Скопје, кој ќе се одржи утре, на 30.11.2018г. (петок) во кругот на фабриката, со почеток во 10.30 часот. Ве молиме со ваши екипи да присуствувате на настанот.   Ju njoftojmë se zëvendësministri i… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 29.11.2018 год.

Ве известуваме дека во Министерството за животна средина и просторно планирање во тек се подготовките на измени и дополнувања на Законот за животната средина. За таа цел ги приложуваме Нацрт – Законот за измена и дополнување на Законот за животната средина, како и Нацрт – Извештајот за проценка на влијанието на регулативата, на увид на… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 27.11.2018 год.

Почитувани, Министерството за животна средина и просторно планирање пристапи кон изменување на Уредбата за класификација на површинските води. Ве молиме вашите предлози во однос на предложениот датум за влегување во сила на Уредбата да го доставите до 15 Декември 2018 година на следната електронска адреса: infoeko@moepp.gov.mk. Контакт лице:Илбер Мирта, раководител на Сектор за води, Управа… Прочитај повеќе »