Категорија: Соопштенија

Р Е З У Л Т А Т И од избор на членови односно заменик членови

Р Е З У Л Т А Т И од избор на членови односно заменик членови за Секторската работна група и ИПА II Секторскиот мониторинг комитет за секторот животна средина и климатски акции Почитувани, Министерството за животна средина и просторно планирање Ве информира дека резултатите од изборот на членови односно заменик членови за Секторската работна… Прочитај повеќе »

Листа на пријавени кандидати за член односно заменик член во ИПА II Секторски мониторинг комитет за секторот животна средина и климатски акции

Листа на пријавени кандидати за член односно заменик член во ИПА II Секторски мониторинг комитет за секторот животна средина и климатски акции