Категорија: Соопштенија

Соопштение за јавноста 10.07.2015 год.

Ве информираме дека, на 13.07.2015г. (понеделник), министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири во Куманово ќе одржи работен состанок со градоначалниците на Североисточниот плански регион. Тема на состанокот ќе биде проектот „Затворање на нестандардните депонии во Источниот и Североисточниот плански регион на Р. Македонија“, кој е финасиран во рамките на ИПА програмата. Состанокот… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 02.07.2015 год.

Ве информираме дека на 03.07.2015 (петок), министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на Тетово, Теута Арифи ќе го посетат локалитетот каде се изведуваат градежните активности за втората фаза од изградбата на новиот водоснабдителен систем во Тетово. Системот опфаќа осум и пол километарски довод од собирна комора – “Лешница” до собирна… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 26.06.2015 год.

Веинформираме декана 30 јуни 2015 година (вторник), со почеток во 12:00 часот на Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово ќе одржи јавна презентација на активностите за прогласување на Шар Планина за заштитено подрачје и валидација на ГЕФ проектот: „Постигнување заштита на биолошката разновидност преку создавање и ефикасно управување со… Прочитај повеќе »

УЧЕСТВУВАЈТЕ НА НАТПРЕВАРОТ НА ЕЕА И ОСВОЈТЕ НАГРАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ВИЗИЈА ВО 3 СЛИКИ

УЧЕСТВУВАЈТЕ НА НАТПРЕВАРОТ НА ЕЕА И ОСВОЈТЕ НАГРАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ВИЗИЈА ВО 3 СЛИКИ

Што ви паѓа на памет кога ќе помислите на природата, економија и благосостојба? Европската агенција за животна средина (ЕЕА) Ве поканува да ги споделите вашите ставови и согледувања на животната средина во Европа во натпревар за фотографија “Picture 2050 – Живеј добро, во рамките на границите на нашата планета”.   Кога се работи за екоситемите… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 09.06.2015 год.

Ве информираме дека, утре, на 10 јуни 2015 г. (среда), министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, заедно со министерот за правда Аднан Јашари и градоначалникот на о. Гостивар Невзат Бејта ќе присуствуваат на свеченото отпочнување на проектот за изградба на фекална канализација во село Дебреше – општина Гостивар. Проектот е финансиран од… Прочитај повеќе »

Јавен повик за пријавување на кандидати за полагање на стручен испит за чувар во Национален парк Маврово

Врз основа на член 108 од Законот за заштита на природата (“Сл. весник на Република Македонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13 и 41/14)и Правилникот за содржината на програмата за полагање на стручен испит за чувар во заштитено подрачје и начинот и постапката за полагање на стручниот испит (“Сл. весник на… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 08.06.2015 год.

Ве информираме дека на 8 јуни 2015г. (понеделник), во 11:00 часот, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на Втора меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржи во Хотел Инекс Горица, Охрид, во периодот од 8 – 10 јуни 2015 година. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт Македонија,… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 05.06.2015 год.

Ве информираме дека на 8јуни 2015г. (понеделник), во 11:00 часот, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе се обрати на Втора меѓународна конференција за климатски промени, која ќе се одржи во Хотел Инекс Горица, Охрид, во периодот од 8 – 10 јуни 2015 година. Конференцијата е во организација на Милиеуконтакт Македонија, во… Прочитај повеќе »