Категорија: Соопштенија

Соопштение за јавноста 11.03.2015 год.

Ве информираме дека заменикот на претседателот на Владата задолжен за европски прашања Фатмир Бесими, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и амбасадорот на Франција Н.Е. Лоренс ОЕР ќе се обратат на отварањето на семинарот за управување со водите кој што ќе се одржи на 12 март 2015 година (четврток), во Конференциската сала… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 25.02.2015 год.

Ве известуваме дека утре, на 26.02.2015г.(четврток), министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски ќе одржат подготвителен состанок за изработка на техничка документација за проширување и рехабилитација на канализациониот систем во градот Куманово. Состанокот, со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи во салата за состаноци во… Прочитај повеќе »

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијаниe врз животната средина за проектот: Пречистителна станица за отпадни води на територијата на Општина Кичево

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека во рамките на проектот: “Подготовка на проектна документација за подобрување на инфраструктурата за собирање итретман на отпадните води во Општина Кичево“ (EuropeAid/132633/C/SER/multi), достави Студија за оцена на влијание врз животната средина на Проектот:Пречистителна станица за отпадни води на територијата на Општина Кичево. Јавнaтa… Прочитај повеќе »

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијаниe врз животната средина за проектот: Пречистителна станица за отпадни води на територијата на Општина Струмица

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека во рамките на проектот: “Подготовка на проектни студии (FS, CBA, EIA), проектна документација за инвестицискиот проект за собирање и третман на отпадни води во општините Струмица, Битола, и Тетово“ EuropeAid/133257/D/SER/MK, достави Студија за оцена на влијание врз животната средина на Проектот: Пречистителна станица… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста

Ве информираме дека во вторник, на 17.02.2015 год. заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Стево Темелковски ќе го отвори Техничкиот семинар за изградба-реконструкција на водоводна и канализациона мрежа со намалување на рововски ископи, представен преку презентација на нови јапонски технологии. Презентери на семинарот ќе бидат експерти од Јапонската агенција за надворешна трговија (JETRO)…. Прочитај повеќе »

ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ

Ве информираме дека на 15 јануари 2015 година, (четврток), со почеток во 12:30 часот, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе одржи прес-конференција на која ќе информира за тековните и за планираните проекти на Министерството за животна средина и просторно планирање. Пресот ќе се одржи во просторите на МЖСПП, бул. Гоце Делчев… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста

Ве информираме дека на 15 јануари 2015 година, (четврток), во Инфо центарот на ЕУ во Скопје, со почеток во 11:00 часот, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и амбасадорот на Делегацијата на ЕУ во Македонија, Н.Е. Аиво Орав ќе ја отворат конференцијата за официјално завршување на проектот:”Развивање на национална студија за тарифи… Прочитај повеќе »

Јавна расправа за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од реализација на Стратегијата за животна средина и климатски промени (2014-2020) (нацрт)

Врз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен… Прочитај повеќе »