Kategoria: Njoftime

Shpallje për disponueshmërinë e Planit për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit 2019-2028

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor e informon publikun e interesuar se është përgatitur Plani për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit 2019-2028. Sipas legjislacionit ekzistues (Ligjit të Mjedisit Jetësor, Ligjit për Menaxhimin e Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore të rajonit të Ohrit dhe Konventës së Aarhusit) plani është në dispozicion… Lexoni me shume »