Category Archives: Notice of intention

.

Известување за намера за изведување на проектот – Студија за финансирање, изградба и управување на пречистителна станица за Град Скопје

.

Известување за намера за изградба на автопат А2, делница Гостивар-Кичево

.

Известување за намера за изведување на проект Изградба на систем за наводнување и хидроелектрани во ХС Злетовица