Kategoria: Njoftimi i qëllimit

.

Известување за намера за изведување проект: Парк на ветерна електрана „ЕУРОИНГ“ со снага од 30 MW на територија на о.Богданци

.

Известување за намера за спроведување на проект – Изградба на пречистителна станица за отпадни води во агломерација Битола

.

Известување за намера за спроведување на проект – Изградба и реконструкција на колекторски и канализациони системи и изградба на пречистителна станица за отпадни води во англомерација Тетово