Category Archives: Notice of intention

.

Известување за намера за модернизација на ТЕЦ Осломеј за производство на електрична енергија

.

Известување за намера за изведување на проект Парк на ветерни електрани „Богословец“, Свети Николе

.

Известување за намера за спроведување на проект и барање за определување на обем на проект: Третман на отпадни води во Кочани