Category Archives: Services

.

Известување за намера за спроведување на проект и барање за определување на обем на проект: Третман на отпадни води во Кочани

.

Известување за намера за изведување проект: Парк на ветерна електрана „ЕУРОИНГ“ со снага од 30 MW на територија на о.Богданци

.

Известување за намера за спроведување на проект – Изградба на пречистителна станица за отпадни води во агломерација Битола