Воспоставен нов формат за електронско известување на индикатори кон ЕЕА

eea1(22.01.2013) Во рамките на Shared European and National State of the Environment (SENSE2) проектот предводен од Eвропската Агенција за Животна Средина, Македонскиот информативен центар за животна средина успешно имплементираше техничка рамка во вид на XML-RDF датотека преку која ќе се одвива известувањето кон EEA за сите постоечки индикатори од областа на животната средина во Р. Македонија, како дел од глобалните ИТ трендови за споделување на информации преку користење на семантички технологии.