Виртуелна Годишна конференција на националните GLOBE координатори, професори и научници

GLOBE Certifikat2020Во периодот од 13.07.2020г. до 16.07.2020 година, се одржа годишна конференција на националните GLOBE координатори националните GLOBE координатори, професори и научници на сите земји вклучени во програмата GLOBE – Глобално учење и набљудување во полза на животната средина, односно вкупно на која учествуваа претставници од 123 земји.

На конференцијата од Македонски Информативен центар за животна средина, учествуваше Катерина Николовска, која ги спроведува активностите на GLOBE програмата во Македонија, а истовремено е и GLOBE тренер. Исто така, се вклучија и професори од неколку училишта кои ја имплементираат програмата.

На состанокот:

  • Се одржа обука за новата платформа за внесување на податоците добиени со GLOBE мерењата
  • Се дискутираше за направените подобрувања за администрирање и користење на новата веб страна на Програмата
  • Од страна на учениците и професорите кои ја имплементираат програмата беа презентирани проектните активности во училиштата.