Архива

Учество на 21-ви состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA)

Во периодот од 05.05.2019 до 09.05.2019 година во Женева, Швајцарија, се одржа 21-ви состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). Со состанокот на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина претседаваше Катерина Николовска. Таа е… Прочитај повеќе »

Енергетска заедница, 18-ти редовен состанок на работната група за животна средина

На ден 25.04.2019 год. во Виена во просториите на Енергетската заедница се одржа 18-тиот редовен состанок на работната група за животна средина. Во првиот дел од состанокот се зборуваше за начинот на кој Договорните страни на Енергетската заедница, меѓу кои и нашата земја, треба да известуваат за емисиите од големите согорувачки постројки поврзани со Националните… Прочитај повеќе »

Учество на седмиот состанок на Комитетот на усогласување под Протоколот на Регистри на испуштање и пренос на загадувачи (РИПЗ)

Во период од 1-2.04.2019 година во Женева, Швајцарија, се одржа седмиот состанок на Комитетот на усогласување под Протоколот на Регистри на испуштање и пренос на загадувачи (РИПЗ) во организација на UNECE – Секретаријатот за Протоколот на РИПЗ. Состанокот започна со тоа што новите членови беа повикани да потпишат декларација дека совесно и одговорно ќе ги… Прочитај повеќе »