Архива

Учество на редовен работен состанок на експертите за бучава во животната средина

Во периодот од 13-16.05.2019 година во Копенхаген, Данска, се одржа состанок на Работната група на експертите за бучава во животната средина во организација на Европската агенција за животна средина (ЕЕА). На состанокот на Работната група за за бучава во животната средина учествуваше Катерина Николовска, која е активно е вклучена во работата на оваа група. На… Прочитај повеќе »

Состанок на работната група за EIONET & UNECE за инвентари на емисии и проекции

Во период од 13-14.05.2019 година во Солун, Република Грција се одржа 20-тиот Состанок на работната група за EIONET & UNECE за инвентари на емисии и проекции. Состанокот го организираше Европската Агенција за животна средина (ЕЕА). Нашиот претставник м-р Мартина Спасовска, советник од Македонскиот информативен центар за животна средина учествуваше на овој состанок. На состанокот се… Прочитај повеќе »

Учество на 21-ви состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA)

Во периодот од 05.05.2019 до 09.05.2019 година во Женева, Швајцарија, се одржа 21-ви состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). Со состанокот на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина претседаваше Катерина Николовска. Таа е… Прочитај повеќе »