Архива

Регионален тренинг курс за најнови достигнувања во користење на рецепторни модели за идентификација на цврсти честички во воздух

Во периодот од 19-25.05.2019 година во Љубљана, Словенија, се одржа Регионален тренинг курс за најнови достигнувања во користење на рецепторни модели за идентификација на цврсти честички во воздух. Обуката беше организирана од страна на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA) и се спроведе во Институтот „Стефан Јозеф“ од Љубљана Оваа обука е една од серијата… Прочитај повеќе »

Учество на редовен работен состанок на експертите за бучава во животната средина

Во периодот од 13-16.05.2019 година во Копенхаген, Данска, се одржа состанок на Работната група на експертите за бучава во животната средина во организација на Европската агенција за животна средина (ЕЕА). На состанокот на Работната група за за бучава во животната средина учествуваше Катерина Николовска, која е активно е вклучена во работата на оваа група. На… Прочитај повеќе »

Состанок на работната група за EIONET & UNECE за инвентари на емисии и проекции

Во период од 13-14.05.2019 година во Солун, Република Грција се одржа 20-тиот Состанок на работната група за EIONET & UNECE за инвентари на емисии и проекции. Состанокот го организираше Европската Агенција за животна средина (ЕЕА). Нашиот претставник м-р Мартина Спасовска, советник од Македонскиот информативен центар за животна средина учествуваше на овој состанок. На состанокот се… Прочитај повеќе »