Архива

Учество на практична обука за изработка на Интегриран извештај и проценки за состојбата на животната средина

Во периодот од 26-31.08.2019 година во Копенхаген, Данска, се одржа практична обука за изработка на Интегриран извештај и проценки за состојбата на животната средина во организација на Европската агенција за животна средина (ЕЕА). На практична обука учествуваше Катерина Николовска, во својство на Национален референтен центар – експерт за изработка на извештаи за состојбата на животната… Прочитај повеќе »

Работен состанок на Националните координатори за соработка со Еврoпската агенција за животна средина и учество на Семинар со претставниците на Управниот Одбор на ЕЕА

Oд 17.06.2019 до 20.06.2019 година во Копенхаген, Данска, се одржa работен состанок на Националните координатори за соработка со ЕЕА како и работен семинар со претставниците на Управниот Одбор на ЕЕА, со цел давање предлог насоки и усогласување на ставовите кон стратешките предизвици на Агенцијата, потребите за модернизирање на EIONET мрежата и можните предизвици со кои… Прочитај повеќе »

Регионален тренинг курс за најнови достигнувања во користење на рецепторни модели за идентификација на цврсти честички во воздух

Во периодот од 19-25.05.2019 година во Љубљана, Словенија, се одржа Регионален тренинг курс за најнови достигнувања во користење на рецепторни модели за идентификација на цврсти честички во воздух. Обуката беше организирана од страна на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA) и се спроведе во Институтот „Стефан Јозеф“ од Љубљана Оваа обука е една од серијата… Прочитај повеќе »