Архива

Состанок на работната група за EIONET & UNECE за инвентари на емисии и проекции

Во период од 13-14.05.2019 година во Солун, Република Грција се одржа 20-тиот Состанок на работната група за EIONET & UNECE за инвентари на емисии и проекции. Состанокот го организираше Европската Агенција за животна средина (ЕЕА). Нашиот претставник м-р Мартина Спасовска, советник од Македонскиот информативен центар за животна средина учествуваше на овој состанок. На состанокот се… Прочитај повеќе »

Учество на 21-ви состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA)

Во периодот од 05.05.2019 до 09.05.2019 година во Женева, Швајцарија, се одржа 21-ви состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). Со состанокот на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина претседаваше Катерина Николовска. Таа е… Прочитај повеќе »

Енергетска заедница, 18-ти редовен состанок на работната група за животна средина

На ден 25.04.2019 год. во Виена во просториите на Енергетската заедница се одржа 18-тиот редовен состанок на работната група за животна средина. Во првиот дел од состанокот се зборуваше за начинот на кој Договорните страни на Енергетската заедница, меѓу кои и нашата земја, треба да известуваат за емисиите од големите согорувачки постројки поврзани со Националните… Прочитај повеќе »