Архива

Учество на 16-та сесија на заедничката работна група за Индикатори за животната средина

На 28.10.2019 година и 29.10.2019 година во Женева, Швајцарија, се одржа 16-та сесија на заедничката работна група за Индикатори за животната средина во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). Согласно дневниот ред се дискутираше за активностите за имплементирање на заедничкиот информациски систем за животна средина и за имплементација на… Прочитај повеќе »

Учество на годишна конференција на националните GLOBE координатори за Европа и Евроазија

Во периодот од 21.10.2019 година до 25.10.2019 година во Трст, Италија, се одржа годишна конференција на националните GLOBE координатори за Европа и Евроазија во рамки на програмата GLOBE – Глобално учење и набљудување во полза на животната средина на која учествуваа претставници од 21 земја. На конференцијата од Македонски Информативен центар за животна средина, учествуваше… Прочитај повеќе »

Состанок на работната група за Архуска конвенција во Женева

Во периодот 2-4.10.2019 год. во Женева, Швајцарија, се одржа шестиот состанок на Работната група за пристап до информации за животната средина во рамки на Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста и пристап до правда во областа на животната средина (Архуска конвенција) при УНЕЦЕ и заедничка работилница со Европската агенција за животна средина. На… Прочитај повеќе »