Архива

Работен состанок за индикатори за животна средина и мониторинг

(30.10-02.11.2012 год.) Во организација на UNECE (Економска комисија за Европа на Обединетите нации) и UNSD (Секторот за статистика на Обединетите нации) во Женева, Швајцарија се одржа работен состанок за индикатори за животна средина и мониторинг. На овој работен состанок учествуваше Катерина Николовска, Национален рефернтен центар за соработка со ЕЕА, како претставник од Министерството за животна… Прочитај повеќе »