Архива

Во рамките на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите на централно и локално ниво во управувањето со животната средина во областа на квалитетот на воздухот„во текот на 2012 година се одржаа следните работилници и обуки

6.9.2012 – Работилница за претставниците од најголемите индустриски претпријатија во врска со презентација на Упатството за мерење на емисии На оваа работилницата учествуваа претставници од индутрискиот сектор и приватните компании кои вршат мерења на емисии. Оваа работилница предизвика огромно интересирање и имаше одлична посетеност. На работилницата беа презентирани практични примери од Упатството за користење на… Прочитај повеќе »

Заврши Проектот “Имплементација и ратификација на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs, и Гутенбуршки протокол”

(05.09.2012) Проектот “Имплементација и ратификација на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs, и Гутенбуршки протокол” имаше за цел да им помогне на земјите од Западен Балкан преку подготовка на акциони планови да ги ратификуваат наведените протоколи и да имплементираат дел од нивните барања. Проектот беше координиран од страна на UNECE, а за секоја од… Прочитај повеќе »

Работилница на Националните експерти за Информациски системи за животната средина во Европа

(25-27.06.2012 год.) Во Истанбул – Турција, се одржа работилница на Националните експерти за Информациски системи за животната средина во Европа, на која учествуваше Никола Јакимовски, претставник од Министерство за животна средина и просторно планирање. На оваа работилница, учесниците имаа можност да се запознаат со плановите на Европската агенција за животна средина – ЕЕА – во… Прочитај повеќе »