Архива

Работилница на Европската мрежа за набљудување и информирање во животната средина во областа на отпадот

Во период од 25-26 септември, 2019 година во Копенхаген, Данска, се одржа работилница на Европската мрежа за набљудување и информирање во животната средина во областа на отпадот во организација на Европската агенција за животна средина.Од Министерството за животна средина и просторно планирање учествуваше м-р Маргарета Цветковска контакт лице за отпад и ефикасно користење на ресурсите… Прочитај повеќе »

Работилница за квалитет на воздухот, во организација на работната група за квалитет на воздух и индустриски емисии во рамките на ЕРРА

Во период од 24.09.2019 до 25.09.2019 година во Подгорица, Црна Гора, се оддржа (EU Environment Partnership Programme for Accession), која се однесуваше на директивите CAFÉ и Директивата за тешки метали и начинот на нивна имплементација.Од Македонскиот информативен центар за живота средина присуствуваа: Анета Стефановска – Раководител на одделение, Никола Голубов – Советник, Игор Атанасов –… Прочитај повеќе »

Учество на практична обука за изработка на Интегриран извештај и проценки за состојбата на животната средина

Во периодот од 26-31.08.2019 година во Копенхаген, Данска, се одржа практична обука за изработка на Интегриран извештај и проценки за состојбата на животната средина во организација на Европската агенција за животна средина (ЕЕА). На практична обука учествуваше Катерина Николовска, во својство на Национален референтен центар – експерт за изработка на извештаи за состојбата на животната… Прочитај повеќе »