Архива

Oдржана 24-тата ЕИОНЕТ работилница во Братислава

На ден 26.11.2019 година и 27.11.2019 година, во Братислава, Словачка, во организација на Европската агенција за животна средина (European Environment Agency – EEA), во рамките на ИПА програмата, се одржа 24-тата ЕИОНЕТ работилница. На оваа проблематика работи дипл. инж. Љупчо Гроздановски, Советник за калибрација на опремата од ДАМСКАВ, од Сектор Македонски информативен центар за животна… Прочитај повеќе »

Работилница на групата за животна средина

На 18.11.2019 година во Виена, Австрија, се оддржа, во организација на Енергетската заедница, која се однесуваше на имплементација на директивите 2001/80/ЕC за големи согорувачки постројки, Директивата за одговорност во животната средина и меѓународните договори за Оценка врз животната средина во прекуграничен контекст. На состанокот од Македонскиот информативниот центар за животна средина присуствуваше: Александра Несторовска-Крстеска –… Прочитај повеќе »

Учество на 6-тиот технички состанок за известување на податоци за квалитет на воздух

На 06.11.2019 година и 07.11.2019 година во Копенхаген, Данска, во работната сала во Европската Агенција за Животна Средина се одржа дводневниот 6-тиот работен технички состанок за следење на електронските известувањата за податоци за квалитет на воздух од сите Европски земји членки на унијата како и земјите аспиранти меѓу кои и Република Северна Македонија претставена преку… Прочитај повеќе »