Archives

-

(05.09.2012) Проектот “Имплементација и ратификација на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs, и Гутенбуршки протокол” имаше за цел да им помогне на земјите од Западен Балкан преку подготовка на акциони планови да ги ратификуваат наведените протоколи и да имплементираат дел од нивните барања. Проектот беше координиран од страна на UNECE, а за секоја од… Continue reading »

-

(25-27.06.2012 год.) Во Истанбул – Турција, се одржа работилница на Националните експерти за Информациски системи за животната средина во Европа, на која учествуваше Никола Јакимовски, претставник од Министерство за животна средина и просторно планирање. На оваа работилница, учесниците имаа можност да се запознаат со плановите на Европската агенција за животна средина – ЕЕА – во… Continue reading »

-

(28-29.06.2012 год.) Во Копенхаген – Данска, се одржа работилница за Географски информациски системи, во рамки на GIO LAND програмата на Европската агенција за животна средина. На оваа работилница учествуваше Часле Тошевски, претставник од Секторот за Просторно планирање при Министерството за животна средина и просторно планирање. Работилницата беше посветена на информирањето на учесниците за статусот на… Continue reading »