Архива

Редовен работен состанок на Националните координатори за соработка со Еврoпската агенција за животна средина

(17-18.10.2012) Во Луксембург се одржа редовен работен состанок на Националните координатори за соработка со Еврoпската агенција за животна средина, како и посебна координативна сесија за координаторите од земјите од Западен Балкан. На овој редовен состанок, националните координатори за соработка со ЕЕА имаа можност да се запознаат со статусот и планирањето на активности од страна на… Прочитај повеќе »

Студиска посета во организација на TAIEX во Талин, Естонија

(08-12.10.2012) Во Талин, Естонија Игор Пауновски, Маја Граматикова и Никола Јакимовски од Одделението за информатичка технологија при Македонскиот инфор­мативен центар за животна средина остварија студиска посета во организација на TAIEX инструментот за техничка помош при Европската Комисија, а во соработка со Истражувачкиот центар за животна средина на Естонија на тема Администрирање на информативен систем за… Прочитај повеќе »

Годишна работилница на Националните референтни центри за Перспективни информации и услуги

(09-10.10.2012 год.) Во Стокхолм – Шведска, се одржа годишниот работен состанок на Националните референтни центри за соработка со Европската агенција за животна средина, во однос на програмата за Перспективни информации и услуги (FLIS). На состанокот учествуваше Ристо Јордановски од Македонскиот информативен центар за животна средина. Целта на состанокот беше, да се информираат учесниците за годишните… Прочитај повеќе »