Archives

-

(08-12.10.2012) Во Талин, Естонија Игор Пауновски, Маја Граматикова и Никола Јакимовски од Одделението за информатичка технологија при Македонскиот инфор­мативен центар за животна средина остварија студиска посета во организација на TAIEX инструментот за техничка помош при Европската Комисија, а во соработка со Истражувачкиот центар за животна средина на Естонија на тема Администрирање на информативен систем за… Continue reading »

-

(09-10.10.2012 год.) Во Стокхолм – Шведска, се одржа годишниот работен состанок на Националните референтни центри за соработка со Европската агенција за животна средина, во однос на програмата за Перспективни информации и услуги (FLIS). На состанокот учествуваше Ристо Јордановски од Македонскиот информативен центар за животна средина. Целта на состанокот беше, да се информираат учесниците за годишните… Continue reading »

-

(03-04.10.2012 год.) Во Истанбул – Турција, се одржа редовен работен состанок на Националните рефентни центри, односно тематски експерти за отпад во Еворпската агенција за животна средина. Домаќин на работилницата беше Турското Министерство за животна средина и урбанизам. Целта на состанокот беше да се осигура размената на информации во однос на имплементацијата на Рамковната директива за… Continue reading »