Архива

4-та EIONET работилница за Животна средина и Здравје 

(03-04.12.2012) Во Копенхаген, Данска, се одржа тематската работилница “4th EIONET meeting of the National Reference Centers (NRC) for Environment and Health”, на која учествуваше Проф. Др. Драган Ѓорѓев, номиниран национален експерт од Република Македонија. Оваа работилница имаше за цел да информира околу планирањето за изработка на наративниот документ за поддршка за активностите на ЕЕА поврзани… Прочитај повеќе »

Tематска работилница за Биодиверзитет – Анталија

(20-22.11.2012) Во Анталија, Турција, се одржа тематска работилница за Биодиверзитет “Ecosystem Services Assessment and Capital Accounting”, на која учествуваше Г-дин Кадир Салих, национален тематски експерт од Република Македонија. Оваа работилница беше посветена на развиените експериментални вежби во однос на проценки на екосистемите и проценки на услугите од екосистемите во поширок контекст. Целта на работилницата беше,… Прочитај повеќе »

Конгрес за бучавата со тема „Бучавата во Србија – усогласеност со барањата на европската регулатива“

(07.11.2012) Во организација на Министерството за енергетика, развој и заштита на животната средина на Србија, во Белград се одржа Конгрес за бучавата со тема „Бучавата во Србија – усогласеност со барањата на европската регулатива“. Цел на состанокот беше да се претстават резултатите од Проектот за имплементација на Директивата за заштита од бучава 2002/49/EC, и да… Прочитај повеќе »