Archives

-

(25-26.10.2012) Во Мадрид, Шпанија, се одржа работилницата “17th EIONET workshop on air quality assessment and management” редовна годишна работилница во организација на ЕЕА и тематскиот центар за квалитет на воздух и намалување на ефектите од климатските промени – ETC/ACM.         На работилницата учествуваше Никола Голубов, советник за валидација и анализа на податоци од оделението за… Continue reading »

-

(17-18.10.2012) Во Луксембург се одржа редовен работен состанок на Националните координатори за соработка со Еврoпската агенција за животна средина, како и посебна координативна сесија за координаторите од земјите од Западен Балкан. На овој редовен состанок, националните координатори за соработка со ЕЕА имаа можност да се запознаат со статусот и планирањето на активности од страна на… Continue reading »