Архива

Расположливи водни ресурси во земјите од Западен Балкан

(10-11.01.2013) Во организација на European Environmental Agency – EEA/European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters на 10-11 Јануари 2013 година во Скопје се одржа регионална работилница на тема ’’Известување за квантитет на води’’. Цел на состанокот беше подобрување на известувањето кон ЕЕА во однос на квантитет на води (WISE –SoE  State and Quantity… Прочитај повеќе »

Работилница за Перспективни Информации и Услуги (FLIS)  

(04-05.12.2012) Во Виена, Австрија, се одржа работилницата “FLIS Services Workshop”, како дел од координативните напори во рамки на EIONET мрежата на експерти во Европа, за унапредување на капацитетите на сите учесници и т.н. FLIS референтни центри. На оваа работилница се дадоа насоки во однос на идните FLIS активности, со акцент на таканаречениот “Catalogue of needs and… Прочитај повеќе »

4-та EIONET работилница за Животна средина и Здравје 

(03-04.12.2012) Во Копенхаген, Данска, се одржа тематската работилница “4th EIONET meeting of the National Reference Centers (NRC) for Environment and Health”, на која учествуваше Проф. Др. Драган Ѓорѓев, номиниран национален експерт од Република Македонија. Оваа работилница имаше за цел да информира околу планирањето за изработка на наративниот документ за поддршка за активностите на ЕЕА поврзани… Прочитај повеќе »