Архива

Студиска посета на Австрија за имплементација на NEC директивата

(04-08.03.2013) Во Агенцијата за животна средина во Австрија во рамките на програмата TAEIX, беше одржана студуска посета во однос на имплементација на Директивата за национални емисиони плафони (NEC). На обуката од Македонскиот информативен центар за животна средина учествуваа м-р Маријонка Виларова и м-р Александра Несторовска-Крстеска. Во рамките на посетата се дискутираше структурната поставеност на тимот… Прочитај повеќе »

Трета годишна работилница “AirMon Tech”

(04-06.03.2013 год.) Во Дуисбург – Германија, се одржа работилница за техники, технологии и мерења на квалитетот на воздухот во Европа “3rd AirMon Tech Workshop” – на која учествуваше Љупчо Гроздановски од Министерство за животна средина и просторно планирање, како експерт за одржување на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух. Учеството на оваа експертска… Прочитај повеќе »

Работилница за Моделирање во областа на отпадот во контекст на креирање на политиките за управување со отпад 

Работилница за Моделирање во областа на отпадот во контекст на креирање на политиките за управување со отпад 

(25-26.02.2013 год.) Во Копенхаген, Данска, во организација на Европскиот тематски центар за одржлива продукција и консумација и Европската агенција за животна средина – се одржа работилница за Моделирање во областа на отпадот во контекст на креирање на политиките за управување со отпад. На работилницата учествуваше Маргарета Цветковска, Национален референтен центар за отпад од Министерство за… Прочитај повеќе »