Архива

11-та заедничка работилница на EIONET и Работната група за емисиони инвентари и проекции 

(14-15.05.2013 год.) Во Истанбул, Република Турција се одржи 11та заедничка работилница на EIONET и Работната група за емисиони инвентари и проекции.b На состанкот од Македонскиот информативен центар за животна средина учествуваше м-р Александра Несторовска-Крстеска. На истиот беа презентирани деталите од ревидираниот Гетеборшки протокол и начините на барања на промена на емисиони плафони согласно одлуките на… Прочитај повеќе »

51-ви состанок на Работната група за стратегии и прегледи

(30.04 – 04.05. 2013 год.)Во период од 30 април до 04 мај 2013 година во Женева, во седиштето на Обединетите нации се одржa 51-от состанок на Работната група за стратегии и преглед. На состанкот од Македонскиот информативен центар за животна средина учествуваше м-р Александра Несторовска-Крстеска. На состанокот беа презентирани мерките за редукција не емисиите во… Прочитај повеќе »

Одржан работен состанок за изработка на извештаи за состојбата на животната средина

Одржан работен состанок за изработка на извештаи за состојбата на животната средина

(22-23.04.2013) Во организација на Европската агенција за животна средина, во Копенхаген, Данска се одржа работен состанок за изработка на извештаи за состојбата на животната средина. На состанокот беа дадени насоки за воспоставување инвентар за изготвените извештаи на национално ниво SERIS (Заеднички информативен систем за извештаи за животна средина на Европа). Воспоставување на директна врска помеѓу… Прочитај повеќе »