Архива

Работен состанок во Српската агенција за животна средина во Белград

Работен состанок во Српската агенција за животна средина во Белград

(26-27.08.2013 год.) Во Српската агенција за заштита на животна средина – Белград се одржаа работни состаноци на преставниците од Македонскиот информативен центар за животна средина и просторно планирање, м-р Маријонка Виларова и м-р Александра Несторовска Крстеска со српските колеги кои работат на проблематиката – инвентаризација на количините на емисии по методологијата на Конвенцијата за климатски… Прочитај повеќе »

Регионална работилница за Директивата за третман на урбани отпадни води и за емисии во води

Регионална работилница за Директивата за третман на урбани отпадни води и за емисии во води

(18-19.06.2013 год.) Во Скопје се одржа гореспоменатата регионална работилница, организирана од страна на Европската агенција за животна средина( ЕЕА)/Тематскиот центар за води. Целта на состанокот беше запознавање со обврските кои произлегуваат од Директивата за третман на урбани отпадни води, потоа со алатката кое се користи за известување по истиот, како и за потребите за известување… Прочитај повеќе »

Редовен работен состанок на Националните координатори за соработка со Еврoпската агенција за животна средина

Редовен работен состанок на Националните координатори за соработка со Еврoпската агенција за животна средина

(04-06.06.2013 год.) Во Копенхаген – Данска, се одржa редовен работен состанок на Националните координатори (NFP) за соработка со Еврoпската агенција за животна средина. На состанокот учествуваа Светлана Ѓорѓева, Национален Координатор и Ристо Јордановски, Асистент Национален Координатор за соработка со ЕЕА. Согласно дневниот ред, работните сесии се одвиваа во  следните насоки: Преглед на работата на ЕЕА… Прочитај повеќе »