Архива

Учество на годишна конференција на националните GLOBE координатори за Европа и Евроазија

Во периодот од 21.10.2019 година до 25.10.2019 година во Трст, Италија, се одржа годишна конференција на националните GLOBE координатори за Европа и Евроазија во рамки на програмата GLOBE – Глобално учење и набљудување во полза на животната средина на која учествуваа претставници од 21 земја. На конференцијата од Македонски Информативен центар за животна средина, учествуваше… Прочитај повеќе »

Состанок на работната група за Архуска конвенција во Женева

Во периодот 2-4.10.2019 год. во Женева, Швајцарија, се одржа шестиот состанок на Работната група за пристап до информации за животната средина во рамки на Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста и пристап до правда во областа на животната средина (Архуска конвенција) при УНЕЦЕ и заедничка работилница со Европската агенција за животна средина. На… Прочитај повеќе »

Состанок на Националните референтни лаборатории за квалитет на амбиентен воздух (AQUILA)

Во период од 01.10.2019 до 03.10.2019 година, во Австрискиот Институт за Метрологија во Виена, Австрија, се одржа XXX Состанок на Националните референтни лаборатории за квалитет на амбиентен воздух (AQUILA), организирана од страна на European Commission/Joint Research Centre (EC/JRC) како и презентација и размена на искуства на II- та работилница во врска со low-cost сензорите и… Прочитај повеќе »