Архива

„Безбедносни последици од идното користење на водните ресурси во Земјите од Западен Балкан„ Љубљана, Словенија

„Безбедносни последици од идното користење на водните ресурси во Земјите од Западен Балкан„ Љубљана, Словенија

(30.09.-01.10.2013 год.) Во организација на Европска Агенција за Животна средина – ЕЕА, од 30.09-01.10.2013 во Љубљана, Словенија, се одржа состанок на тема „Безбедносни последици од идното користење на водните ресурси во Земјите од Западен Балкан„ На состанокот присустуваа претставници од ЕЕА, универзитетски професори од областа на климатски промени, хидроенергија и користење на водните ресурси, и… Прочитај повеќе »

Одржан работен состанок на експертската група за бучава во животната средина

(25-28.09.2013) Во организација на Европската агенција за животна средина, во Барселона, Шпанија се одржа работен состанок на експертската група за бучава во животната средина. На состанокот беа дадени насоки. На состанокот работната група детално ги разгледа одредбите од Директивата за бучава во животната средина кои се однесуваа на вториот циклус на подготовка на стратешки карти… Прочитај повеќе »

Тематска работилница за слатки води, Копенхаген, Данска

(19-20. 09 2013 год.) Во организација на Европската агенција за животна средина – ЕЕА, од 19.09.2013 до 20.09.2013 година во Копенхаген, Данска се одржа работен состанок на тема „Понатамошни чекори за подобрување на изветувањата за состојбата на водите до ЕЕА„. На состанокот беа презентирани и дускутирани следниве теми: -   Собирање и контрола на квалитетот на… Прочитај повеќе »