Архива

Состанок на националните контакт лица за животна средина и здравје и одржлива продукција и консумација на земјите членки и земјите соработнички на Европската Агенција за Животна Средина

Состанок на националните контакт лица за животна средина и здравје и одржлива продукција и консумација на земјите членки и земјите соработнички на Европската Агенција за Животна Средина

На 23 октомври 2013 година во зградата на Европската Агенција за Животна Средина во Копенхаген, Данска се одржа заедничкиот состанок нанационалните контакт лица за животна средина и здравје, и националните контакт лица за одржлива продукција и консумација на земјите членки и земјите соработнички на Европската Агенција за Животна Средина, а воорганизација на Европската Агенција за… Прочитај повеќе »

Состанок на Националните координатори за соработка со Еворпската агенција за животна средина, ЕЕА

Состанок на Националните координатори за соработка со Еворпската агенција за животна средина, ЕЕА

(16-17.10.2013 год.) Во организација на Европската агенција за животна средина во Копенхаген – Данска се одржа редовен состанок на Националните координатори (NFP). На состанокот учествуваа Светлана Ѓорѓева – NFP и Ристо Јордановски – Асистент NFP од Министерство за животна средина и просторно планирање. Националните координатори од Европските земји и Западен Балкан учествуваа во работни сесии… Прочитај повеќе »

Работилница организирана од COST Action TD1105 проектот – Европска мрежа за нови технологии на сензори за контрола на аеро загадувањето и одржливост на животната средина – EuNetAir

Работилница организирана од COST Action TD1105 проектот – Европска мрежа за нови технологии на сензори за контрола на аеро загадувањето и одржливост на животната средина – EuNetAir

(03-04.10.2013 год.) Во периодот од 03.10.2013 до 04.10.2013 година, во Европската агенција за животна средина (EEA) во Копенхаген, Данска, се одржа работилница организирана од COST Action TD1105 проектот – Европска мрежа за нови технологии на сензори за контрола на аеро загадувањето и одржливост на животната средина – EuNetAir. COST Action TD1105 – Европска мрежа за… Прочитај повеќе »