Архива

Работилница за мониторинг и репортирање на квалитет на воздухот

Во периодот од 6 – 7 јули 2020 година на платформата Microsoft Teams се одржа online работилница за мониторинг и репортирање на квалитет на воздухот организирана од страна на Европската агенција за животна средина. Целта на оваа работилница беше да се обезбедат веродостојни мерења и податоци за квалитетот на воздухот, на податоците да им е… Прочитај повеќе »

Регионална работилница организирана преку webinar – на тема ИПА Проект 2020-2021 компонента за отпад

На 22 јуни 2020 година преку платформата zoom се одржа online работилница-вебинар за отпад организирана од страна на Европската агенција за животна средина. Целта на вебинарот беше да се запознаат со текот и целите на проектот земјите учеснички во ИПА Проектот 2020-202 1 во компонента за отпад и од истите да се добијат повратни информации…. Прочитај повеќе »

Заедничката работилница на EIONET и работната група за емисиони инвентари и проекции

Заедничката работилница на EIONET и Работната група за емисиони инвентари и проекции, се оддржа од 11-13.5.2020 година преку Zoom Платформа. На состанокот од Македонскиот информативен центар за животна средина присуствуваше м-р Александра Н.Крстеска. На состанокот претставниците на CEIP како и лидерите на TFEIP ги презентираа заклучоците од Управното тело на ЕМЕР, статусот на репортирање на… Прочитај повеќе »