Архива

Работилница за Директивата за национални граници – плафони, во организација на работната група за квалитет на воздух и индустриски емисии во рамките на ЕРРА

Во периодот од 16-17.01.2020 година воВиена, Австрија, се одржа работилница за Директивата за национални граници – плафони, во организација на работната група за квалитет на воздух и индустриски емисии во рамките на ЕРРА (EU Environment Partnership Programme for Accession), и начинот на имплементација на оваа директива. На состанокот присуствуваа следните преставници од нашето министерство: Јани… Прочитај повеќе »

Состанок за проектна координација во организација на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA)

Во периодот од 25 до 29 ноември 2019 година во Лисабон, Португалија, во организација на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), се одржа финален состанок за проектна координација во Лисабон, Португалија, во склоп на проектот за техничка соработка RER7011, „Подобрување на инвентарот на профили на извори на аеросоли со користење на нуклеарни аналитички техники, како… Прочитај повеќе »

Регионален координативен состанок на NFP – Националните координатори за соработка со Европската агенција за животна средина

Во период од 09.12 – 11.12.2019 година во Виена, Австрија, се одржа регионален координативен состанок на NFP – Националните координатори за соработка со Европската агенција за животна средина, заедно со претставниците од ЕЕА задолжени за соработка со земјите од Западен Балкан и претставници од делегациите на Европската Комисија во земјите од Западен Балкан. Овој координативен… Прочитај повеќе »