Состанок во просториите на Европската агенцијата за животна средина

Во периодот од 13.06.2022 година до 14.06.2022 година во Копенхаген, Данска, во просториите на Европската агенцијата за животна средина се одржа првиот годишен состанок со физичко присуство, согласно измените воведени поради Ковид пандемијата. Овој состанок беше од особена важност за Националниот координатор (NFP) Катерина Николовска, поради одржувањето на координации со претставниците од ЕЕА во однос… Прочитај повеќе »

Учество на 24-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA)

На 11 и 12.04.2022година се одржа 24-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). На состанокот на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина учествуваше Катерина Николовска, ко-претседавач на работната група со мандат од две… Прочитај повеќе »

Учество на 23-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA)

На 04 и 05.05.2021година виртуелно, се одржа 23-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). На состанокот на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина учествуваше Катерина Николовска, досегашен претседавач со работната група, која беше… Прочитај повеќе »