Објавени резултатити од Програмата за инвестиции во животната средина за 2022 година

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека резултатите од објавениот Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа животна средина за 2022 година се објавени во Службен весник на РСМ бр. 109 од 9.05.2022 година.