Заменик министерката Оџаклиеска на завршната работилницата за проектот „Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион”

Заменик министерката за животна средина и просторно плaнирање Христина Оџаклиеска денеска, во Битола, учествуваше во завршната конференција на проектот „Развивање и имплементација на здравствен индекс за загадување на воздухот во прекуграничниот регион“, чија цел е да го подобри управувањето и заштитата на прекуграничната област во Р.С. Македонија и Р. Грција преку воспоставување мрежи за следење на квалитетот на воздухот. 

Заменик министерката Оџаклиеска на завршната работилницата за проектот „Развивање

На настанот беа презентирани резултатите од проектот и неговото влијание во прекуграничната област, а беа претставени и планот за квалитетот на воздухот за Општина Битола, резултатите од студијата за пропорционирање на загадувачите на воздухот во градот Битола, инвентарот на емисии на загадувачките супстанци во воздухот за Југоисточниот плански регион, и здравствениот индекс.

- Ми причинува особено задоволство што еден од резултатите на проектот е подготовка на нов План за квалитетот на амбиентниот воздух за општина Битола за период 2022-2026 година. Овој документ содржи мерки за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух и претставува добар пример за изработка на вакви планови од страна на останатите општини во земјата – истакна во своето воведно обраќање заменик министерката Оџаклиеска.

IMG_20220708_133617

Проектот го спроведуваше Центарот за климатски промени, во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за локална самоуправа, а е поддржан и ко-финансиран од Европската Унија и Национални фондови на земјите учеснички во ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република Северна Македонија 2014-2020г.