Категорија: Соопштенија

СООПШТЕНИЕ: Утре ќе се одржи Дванаестата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Утре ќе се одржи Дванаестата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион. Дневен ред: Дневен ред за дванаесеттата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Соопштение

Идентификувајќи ја потребата за ефикасна борба против корупцијата, Министерството за животна средина и просторно планирање креираше низа на приоритетни активности насочени кон унапредување на професионалноста на службените лица и доследно почитување на законската регулатива како и санкционирање на сите форми и облици на коруптивно однесување. Согласно Годишниот план за спречување на корупција на Министерството за… Прочитај повеќе »

Објава на интерен оглас бр.1/2020 МЖСПП

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), како и Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за животна средина и просторно планирање број 01-2372/1… Прочитај повеќе »