Kategoria: Njoftime

Njoftim

Duke identifikuar nevojën për luftë efektive kundër korrupsionit, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh prioritare që synojnë përmirësimin e profesionalizmit të zyrtarëve dhe respektimin e vazhdueshëm të legjislacionit si dhe sanksionimin e të gjitha formave të sjelljes korruptive. Në përputhje me  Planin vjetor për parandalimin e korrupsionit të Ministrisë… Lexoni me shume »