Yearly Archives: 2020

NJOFTIM për Debatin Publik për Projekt-vendimin për shpalljen e një pjese të Maleve të Osogovës si zonë të mbrojtur

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor e fton publikun e interesuar që të marrë pjesë në debatin publik për Projekt-aktin për shpalljen e një pjese të Maleve të Osogovës si zonë të mbrojtur në kategorinë V – zonë e mbrojtur. Për përfshirje më të qëndrueshme të publikut në proces, do të organizohen katër debate… Lexoni me shume »