Yearly Archives: 2014

.

Известување за намера за проектот: Пречистителна станица за отпадни води на територијата на Општина Струмица

.

Известување за намера за изведување на проектот акумулација ЛУКОВО ПОЛЕ

.

Известување за намера за изведување проект: Парк на ветерна електрана ВАРДАР ПРОЕКТ со снага од 50 MW на територија на о.Богданци и о.Дојран