INFORMATË PËR MEDIAT

Ju informojmë se ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Nurhan Izairi do të marrë pjesë dhe do të mbajë fjalim në konferencën me temën: „Menaxhimi me paketimin dhe mbeturinat nga paketimi Si ti përmbushim   qëllimet kombëtare?“ e cila më  05.12.2014  (e premte), me fillim në ora  11:30 do të mbahet në ambientet e Odës Ekonomike të Maqedonisë (salla  4  kati i pestë).

Konferenca ka për qëllim identifikimin e situatave, problemeve dhe sfidave, si dhe propozimin e masave për të gjithë faktorët në procesin e menaxhimit me mbeturinat nga paketimi me qëllim të rritjes së shkallës së riciklimit të mbeturinës nga paketimi dhe arritjes së qëllimeve kombëtare deri në vitin  2020 .

Ju ftojmë me ekipet Tuaja që të merrni pjesë në këtë ngjarje.