Planifikimi hapësinor

Aktvendime të lëshuara për kushte për Planifikim Hapësinor 2024
Aktvendime të lëshuara për kushte për Planifikim Hapësinor 2023
Aktvendime të lëshuara për kushte për Planifikim Hapësinor 2022
Aktvendime të lëshuara për kushte për Planifikim Hapësinor 2020/2021